شما اینجا هستید :

خانه » مشاوره آموزشی » مشاوره کارشناسی ارشد

 منابع توصیه شده در این فایل توسط یکی از بهترین استاید مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور تهیه گردیده  و باتوجه به خواسته ایشان اسم شریفشان درج نشده است . امیدوارم که برای داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مخصوصا هم کلاسیان عزیزم مفید واقع شود .