شما اینجا هستید :

 Microsoft Visio که قبلاً با عنوان مایکروسافت آفیس ویزیو شناخته می شد، یک برنامه ترسیم نمودار تجاری برای مایکروسافت ویندوز می باشد که برای ایجاد نمودارها از گرافیک های برداری استفاده می کند.