• آخرین مطالب
  • اطلاعیه های ویژه
  • آموزش نرم افزار
  • کارشناسی ارشد
  • خبرنامه
نام درس : مباحث منتخب در صنایعکد درس :  1122042 و 1122097نیمسال اول ۹۱-۹۰دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۱- ۹۰با عرض پوزشموجود نیستتابستان ۹۱با عرض پوزشموجود نیست 
نام درس : مدیریت عملیاتکد درس :  1314025نیمسال اول ۹2-۹1با عرض پوزشموجود نیستنیمسال دوم ۹2- ۹1دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان ۹2با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول ۹۳-۹۲دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی نیمسال دوم ۹۳-۹۲با عرض پوزشموجود نیست تابستان ۹۳با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول ۹۴-۹۳ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۴-۹۳دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی تابستان ۹۴با عرض پوزشموجود نیست نیمسال اول ۹۵-۹۴دانلود از لینک مستقیمدانلود از ...
نام درس : مدیریت منابع انسانیکد درس :  1314003نیمسال اول ۹3-۹2با عرض پوزشموجود نیستنیمسال دوم ۹3- ۹2دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان 139۳با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول 94-93 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 94-93 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان 139۴با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول 9۵-9۴ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 9۵-9۴ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکیتابستان ۱۳۹۵با ...
تقویم آموزشی پیام نور برای سال تحصیلی 94-93 اعلام شد .در این  تقویم آموزشی تمام زمان بندی و برنامه ریزی های آموزشی دانشگاه پیام نور از جمله  زمان ثبت نام و انتخاب واحد ، تاریخ مهمان شدن ، تاریخ امتحانات پیام نور و موارد دیگری اعلام میشود . دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی 
جدول تطبیق دروس خود را با توجه به سال ورود به دانشگاه انتخاب فرمایید : ( آخرین ویرایش : ۱۳۹۵/۰۸/۱۱) جدول تطبیق دروس عمومی دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...
با سلام خدمت دانشجویان گرامی :راهنمای انتخاب درس کارآموزی رشته مهندسی صنایع ، مراحل اخذ واحد کار آموزی ،  فرم های مورد نیاز  و دستورالعمل تنظیم گزارش کارآموزی را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید. دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی
لیست ارائه دروس خود را با توجه به سال ورود به دانشگاه انتخاب فرمایید :  ( آخرین ویرایش : ۱۳۹۵/۰۷/۱۱) لیست ارائه دروس عمومی دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...
دانشجویان گرامی شما میتوانید برای گرفتن مشاوره جهت انتخاب واحد دانشگاه از قسمت دیدگاه های این پست استفاده نمایید تا مدیران سایت یا دیگران دانشجویان پاسخگوی شما باشند . با آرزوی موفقیت
وضعیت منابع دروس خود را با توجه به سال ورود به دانشگاه انتخاب فرمایید :  ( آخرین ویرایش : ۱۳۹۵/۱۱/۳) وضعیت منابع دروس مخصوص ورودی های سال 1385 و قبل از آن دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...
نام درس : حفظ جزء 30 قرآن کریمکد درس :  1220658نیمسال اول ۹۲-۹۱با عرض پوزشموجود نیستنیمسال دوم ۹۲- ۹۱دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان ۹۲با عرض پوزشموجود نیستنیم سال اول ۹۵-۹۴با عرض پوزشموجود نیستنیمسال دوم ۹۵-۹۴ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی