• آخرین مطالب
  • اطلاعیه های ویژه
  • آموزش نرم افزار
  • کارشناسی ارشد
  • خبرنامه
دکتر محمد علی کریمی ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور در بخشنامه ای به روسای مراکز استانی نحوه محاسبه نمره درس حفظ جزء 30 قرآن کریم را در دانشگاه پیام نور ابلاغ کرد.بر اساس این بخشنامه نحوه محاسبه نمره درس حفظ جزء 30 قرآن کریم در مقاطع مختلف متفاوت است و به صورت درس اختیاری می باشد.
با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما :با توجه به درخواست مکرر دانشجویان گرامی فایل زیر که دربرگیرنده منابع کامل کنکور ارشد مهندسی صنایع می باشد در سایت قرار گرفت.به امید آنکه  بتوانید یکی از نفرات برتر کنکور ارشد مهندسی صنایع باشید.دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیدریافت ضرایب دروس کارشناسی ارشد 
نام درس : احتمال و آمار مهندسی پیشرفتهکد درس : 1314006نیمسال اول 92-91با عرض پوزشموجود نیستنیمسال دوم 92-91دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان 92با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول 93-92دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 93- 92دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی  
نام درس : اقتصاد خرد برای مدیرانکد درس : 1314004نیمسال اول ۹2-۹1با عرض پوزشموجود نیستنیمسال دوم ۹2- ۹1دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان 92با عرض پوزشموجود نیست
نام درس : آمار و احتمال مهندسیکد درس : ۱۱۲۲۰۰۲نیمسال اول ۸۹-۸۸ با پاسخنامهبا عرض پوزشموجود نیستنیمسال دوم ۸۹-۸۸ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان ۱۳۸۹ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال اول ۹۰-۸۹ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۰-۸۹ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان ۱۳۹۰ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال اول ۹۱-۹۰ با پاسخنامهدانلود از ...
نام درس : برنامه ریزی استراتژیک برای مدیرانکد درس : 1314002نیمسال اول 92-91با عرض پوزشموجود نیستنیمسال دوم 92- 91دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان 92با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول 93-92دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم 93- 92دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکی  
نام درس : برنامه ریزی تولید پیشرفتهکد درس : 1122037 و 1122091نیمسال اول ۹1-۹0دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹1- ۹0با عرض پوزشموجود نیستتابستان ۹1با عرض پوزشموجود نیست 
نام درس : برنامه ریزی خطی پیشرفتهکد درس : 1111111 و 1122095نیمسال اول ۹۱-۹۰دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹1- ۹0با عرض پوزشموجود نیستتابستان ۹1با عرض پوزشموجود نیست 
نام درس : برنامه سازی رایانهکد درس : ۱۱۱۵۱۷۸نیمسال اول ۹۱-۹۰ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکیتابستان ۱۳۹۱دانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال اول ۹۲-۹۱ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمدانلود از لینک کمکینیمسال دوم ۹۲-۹۱با عرض پوزشموجود نیستتابستان ۱۳۹۲با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول ۹۳-۹۲با عرض پوزشموجود نیست نیمسال دوم ۹۳-۹۲با عرض پوزشموجود نیست تابستان ۱۳۹۳با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول ۹۴-۹۳با ...
نام درس : تحلیل سیستم هاکد درس : ۱۱۲۲۰۲۴نیمسال اول ۹۱-۹۰ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمنیمسال دوم ۹۱-۹۰ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمتابستان ۱۳۹۱با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول ۹۲-۹۱ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمنیمسال دوم ۹۲-۹۱ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمتابستان ۱۳۹۲با عرض پوزشموجود نیستنیمسال اول ۹۳-۹۲ با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمنیمسال دوم 93-92با عرض پوزشموجود نیستتابستان 1393 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیمنیمسال اول ۹4-۹3 با پاسخنامهدانلود از لینک مستقیم نیمسال ...